Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Zabierzów  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Zabierzów

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Zabierzów.

Mapa Geoportal Zabierzów
Mapa z granicą gminy Zabierzów

Dane urzędu

Urząd Gminy Zabierzówul Rynek 1Zabierzów, 32-080

Tel: 12 2852116

Fax: 12 285-21-09

E-mail: zabierzow@zabierzow.org.pl

Powiat: krakowski

Województwo: małopolskie

Numer TERYT gminy Zabierzów: 1206162

Witryna: www.zabierzow.org.pl

Władze lokalne: Wójt Elżbieta Burtanzabierzow@zabierzow.org.pl

Aktualności z gminy Zabierzów

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Zabierzowa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Zabierzów to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Zabierzów na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Zabierzowa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Zabierzowa

Gmina Zabierzów w liczbach

Powierzchnia gminy Zabierzów*

99 km2

1477 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Zabierzów*

27 065 mieszkańców

218 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Zabierzów*

272 mieszkańców na km2

343 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Zabierzów

Geoportal Zabierzów prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Zabierzów

Jak powstał Geoportal gminy Zabierzów?

Geoportal Zabierzów powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Zabierzów, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Zabierzów umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Zabierzów

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Zabierzów?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Zabierzów;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Zabierzów;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Zabierzów;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Zabierzów;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Zabierzowa.
Informacje na Geoportalu Zabierzów

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Zabierzów?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Zabierzów;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Zabierzów;
 • Rejestr MPZP Zabierzów;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Zabierzów;
 • Mapa Topograficzna gminy Zabierzów;
 • Mapa Solarna gminy Zabierzów;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Zabierzów;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Zabierzów

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Zabierzów?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Zabierzów.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Zabierzów łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Zabierzowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Zabierzowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Zabierzów, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Zabierzów oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Zabierzów. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Zabierzowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Zabierzowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Zabierzów. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Zabierzów.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Zabierzowie.

  Geoportal gminy Zabierzów posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Zabierzów. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Zabierzowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Zabierzów przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Zabierzowie.

  W Geoportalu Zabierzów przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Zabierzów. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Zabierzowie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Zabierzów zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Zabierzów, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Zabierzów oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Zabierzów.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Zabierzów. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Zabierzów są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Zabierzów podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Zabierzów.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Zabierzowie. W Geoportalu gminy Zabierzów udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Zabierzowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Zabierzów.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Zabierzów. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Zabierzów dla mieszkańców

Geoportal Zabierzów jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Zabierzów. Na mapie Zabierzowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Zabierzów mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Zabierzów. Korzystając z map Geoportalu gminy Zabierzów w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Zabierzów są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Zabierzów dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Zabierzów dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować