Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Zabierzów  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Zabierzów

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Zabierzów.

Mapa Geoportal Zabierzów
Mapa z granicą gminy Zabierzów

Dane urzędu

Urząd Gminy Zabierzówul Rynek 1Zabierzów, 32-080

Tel: 12 2852116

Fax: 12 2852109

Elektroniczna skrzynka podawcza: /xa24khx45g/skrytka

E-mail: zabierzow@zabierzow.org.pl

Powiat: krakowski

Województwo: małopolskie

Numer TERYT gminy Zabierzów: 1206162

Witryna: www.zabierzow.org.pl

Władze lokalne: Wójt Elżbieta Burtanzabierzow@zabierzow.org.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Zabierzowa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Zabierzów to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Zabierzów na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Zabierzowa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Zabierzowa, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Zabierzowa

Gmina Zabierzów w liczbach

Powierzchnia gminy Zabierzów*

99 km2

1477 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Zabierzów*

27 065 mieszkańców

218 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Zabierzów*

272 mieszkańców na km2

343 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Zabierzów

Geoportal Zabierzów prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Zabierzów, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Zabierzów.

Dostęp do danych Geoportalu Zabierzów

Jak powstał Geoportal gminy Zabierzów?

Geoportal Zabierzów powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Zabierzów, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Zabierzów.

Geoportal Zabierzów umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Zabierzów oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Zabierzów, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Zabierzów

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Zabierzów?

Informacje na Geoportalu Zabierzów

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Zabierzów?

Korzyści z Geoportalu Zabierzów

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Zabierzów?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Zabierzów.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Zabierzów łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Zabierzowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Zabierzowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Zabierzów, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Zabierzów oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Zabierzów. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Zabierzowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Zabierzowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Zabierzów. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Zabierzów.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Zabierzowie.

  Geoportal gminy Zabierzów posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Zabierzów. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Zabierzowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Zabierzów przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Zabierzowie.

  W Geoportalu Zabierzów przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Zabierzów. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Zabierzowie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Zabierzów zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Zabierzów, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Zabierzów oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Zabierzów.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Zabierzów. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Zabierzów są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Zabierzów podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Zabierzów.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Zabierzowie. W Geoportalu gminy Zabierzów udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Zabierzowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Zabierzów.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Zabierzów. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Zabierzów.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Zabierzów, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Zabierzów. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Zabierzów.

 • Zabytki w gminie Zabierzów

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Zabierzów. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Zabierzów oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Zabierzów.

 • Informacje o wyborach w gminie Zabierzów

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Zabierzów. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Zabierzów i wiele istotnych informacji.

Geoportal Zabierzów dla mieszkańców

Geoportal Zabierzów jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Zabierzów. Na mapie Zabierzowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Zabierzów mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Zabierzów. Korzystając z map Geoportalu gminy Zabierzów w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Zabierzów są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Zabierzów dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Zabierzów dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu