Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Zabierzów - sprawdź miejscowy plan gminy Zabierzów

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Zabierzów? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Zabierzów.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Zabierzów.

MPZP Zabierzów
Mapa MPZP gminy Zabierzów

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Zabierzów. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Zabierzowie.

Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

MPZP Zabierzów

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Zabierzów i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Zabierzów prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Zabierzowa. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Zabierzów.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Zabierzów i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Zabierzów obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Zabierzów z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Zabierzowa

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Zabierzowa

0

29 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Zabierzów, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Zabierzów, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

9927 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Zabierzowa.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Zabierzów - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Zabierzów z podziałem na lata

Rejestr MPZP Zabierzów

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Zabierzów. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała Nr XLIV/485/22 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 października 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rząska - Plebanki las"XLIV/485/2228-10-2022
Uchwała Nr XXXVII/425/22 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa i WięckowiceXXXVII/425/2225-3-2022
Uchwała Nr XXXVII/424/22 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków w Gminie Zabierzów – w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku północnymXXXVII/424/2225-3-2022
Uchwała Nr XXXI/341/21 Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 września 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zabierzów – Osiedle Sienkiewicza”XXXI/341/2124-9-2021
Uchwała Nr XLVII/454/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków w Gminie Zabierzów – w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku północnymXLVII/454/1813-7-2018
Uchwała Nr XLIII/417/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru – „Otulina Rezerwatu Przyrody Skała Kmity”XLIII/417/1823-3-2018

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Zabierzowie?

Za prowadzenie rejestru MPZP Zabierzów odpowiada wójt/burmistrz gminy Zabierzów. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Zabierzów nie obowiązuje, to urząd gminy Zabierzów wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Zabierzowie została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Zabierzów z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Zabierzów na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Zabierzowa. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Zabierzów!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Zabierzów