Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Zabierzów w liczbach

Geoportal Zabierzów

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Zabierzów

Zabierzów, gmina w województwie małopolskim, powiat krakowski.

Powierzchnia gminy Zabierzów wynosi 99 km2, zajmuje 1477 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Zabierzów zamieszkuje 27 065 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 218 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Zabierzów wynosi 272, jest 343 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Zabierzów. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Zabierzów prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Zabierzów.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Zabierzów: 991477
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Zabierzów: 1,18396
Lesistość w % w gminie Zabierzów: 15,81633
Ludność na 1 km2 w gminie Zabierzów: 272343
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Zabierzów: 13,4106
Liczba ludności ogółem w gminie Zabierzów: 27 065218
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Zabierzów: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Zabierzów: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Zabierzów: 8,57-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Zabierzów: 82,7-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Zabierzów: 149120
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Zabierzów: 11,335
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Zabierzów: 104,8-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Zabierzów: 12136
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Zabierzów: 17717
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Zabierzów: 1 060,9131
Przedszkola bez specjalnych w gminie Zabierzów: 12185
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Zabierzów: 321,81420
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Zabierzów: 111,8109
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Zabierzów: 4,2402
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Zabierzów: 758264
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Zabierzów: 5 278-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Zabierzów: 5 245-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Zabierzów: 5 235-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Zabierzów: 97,9580
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Zabierzów: 92,8108
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Zabierzów: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Zabierzów: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Zabierzów: 97,9517
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Zabierzów: 92,853

Źródłem danych statystycznych dla gminy Zabierzów jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Zabierzów, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Zabierzów. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.